Vitnestøtte

”Vitnestøtte er en aktivitet som retter seg mot ofre / fornærmede og andre vitner både i straffesaker og andre saker. Røde Kors vitnestøtte er tuftet på Røde Kors prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet. Sentralt er også Røde Kors `rolle som støttespiller til norske myndigheter.

Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i slike situasjoner.

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne.Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Med bistand fra Røde Kors vitnestøtte kan vitne bli tryggere i situasjonen og forstå rollen sin bedre. Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg om forklaringen sin  som igjen gir retten et riktigst mulig grunnlag for sin avgjørelse.

Vitnestøtte får grundig opplæring  og har taushetsplikt. De representerer Røde kors ,er uavhengige av retten og skal ikke diskutere saken med vitnet.

Røde Kors er spesielt godt egnet for denne oppgaven som vitnestøtte på grunn av organisasjonens prinsipper om politisk og religiøs nøytralitet, humanitet og uavhengighet. Som verdens største humanitære organisasjon er Røde Kors også godt kjent for vitner med utenlands opprinnelse.”

Trenger du vitnestøtte ?

Du skal vitne i en rettssak og ønsker å få støtte, veiledning og praktisk hjelp.

Røde Kors vitnestøtte kan bistå deg i Øvre Romerike tingrett.

Krav til frivillige

Du er over 18 år og har plettfri vandel. Alle vitnestøtter i Øvre Romerike Tingrett er godkjent av Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Øvre Romerike Tingrett. Som vitnestøtte gir du vitne medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp. Vitnestøtten er en nøytral samtalepartner for vitne så lenge de er inne i domstolens lokaler. Du vil bli intervjuet og få opplæring. For å være vitnestøtte må du skrive under Røde Kors sin etikk og taushetserklæring samt taushetserklæring  fra Øvre Romerike tingrett.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med leder for vitnestøtte

Ingeborg Steinholt
Tlf:
E-post: vitnestotte@eidsvollhurdalrodekors.no