Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom er for unge i alderen 13-30 år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Vi er med på å bidra til å gjøre en forskjell i sitt nærmiljø, fordi ungdom snakker best med ungdom! Vi arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Vi arrangerer koselige og sosiale temakvelder, filmkvelder, drar på turer m.m. Vi setter også fokus på humanitære saker i samfunnet, mot fordommer, mobbing og rasisme, og vi informerer for en bedre seksuell helse blant ungdom.

Vår formålsparagraf

Gjennom aktiviteter og frivillig arbeid er Røde Kors Ungdom til stede for å bedre livene til unge mennesker. Vi er de unges talsperson og arbeider for medmenneskelighet og økt toleranse.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med leder i Røde Kors Ungdom

Sandra Pedersen
Tlf: 454 22 891
E-post: ungdom@eidsvollhurdalrodekors.no