Støtt arbeidet - redd liv

Hvert år får mange hjelp av Eidsvoll og Hurdal Røde Kors. Vi har flere aktiviteter som motvirker ensomhet, utenforskap og Hjelpekorpset bidrar til min og din sikkerhet når vi er ute.

Din støtte brukes til å styrke omsorgs- og beredskapsarbeidet for Eidsvoll og Hurdal Røde Kors. Med din hjelp kan frivillige dra på besøk til mennesker som har lange og tomme dager, gjennomføre aktiviteter og ha ulike møteplasser for mange mennesker. Din støtte vil glede mange!

Slik kan du gi støtte

  • Kontonummer: 1637.30.64711
  • Vipps:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors
Tlf: 476 50 476
E-post: post@eidsvollhurdalrodekors.no