Søk og redning

Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr. Frivillige i hjelpekorpset har gjennomgått trening og kurs i søk og redning.

Hjelpekorpset blir gjerne kalt ut av politiet eller Hovedredningssentralen (HRS) når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer.

God beredskap og samspill er avgjørende

Når katastrofen først skjer, er det også viktig at kommunene har oversikt over hva de har tilgjengelig av menneskelige ressurser og utstyr. Da er god beredskap og tett samspill mellom det offentlige og de frivillige redningsorganisasjonene helt avgjørende.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med leder hjelpekorpset

Aleksander Langbakken
Tlf: 900 77 171
E-post: korpsleder@eidsvollhurdalrodekors.no