Foto: Willy Kristoffersen
Foto: Kim Ankersten
Foto: Geir Silvermann Bentstuen
Foto: Mette Smeby
Foto: Røde Kors
Hva gjør du om en person er bevisstløs? Undervisningsleder i Røde Kors Førstehjelp, Kerstin Leidal, demonstrerer stabilt sideleie. FOTO: RØDE KORS