Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Røde Kors prinsippene

HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt for enkeltmennesket.
UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp til mennesker, uansett rase, religion, ideologi eller hva de har gjort. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og å komme hurtig til hjelp der det er behov.
NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.
UAVHENGIGHET Røde Kors skal ha en selvstendig rolle overfor myndigheter og andre organisasjoner, slik at vi til enhver tid kan handle i tråd med Røde Kors-prinsippene.
FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler.
ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.
UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse der hvert enkelt lands Røde Kors- foreninger har lik status og samme plikter og rettigheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors
Tlf: 476 50 476
E-post: post@eidsvollhurdalrodekors.no