Intervju med Morten Teie

Navn: Morten Teie

Født: 9. september 1956

Status: Gift, 4 barn

Yrke: Pensjonert politioverbetjent

Årsmøtet er over og mange nye verv er fylt, en av dem er ny lokalleder. Her har tidligere nestleder Morten Teie (57) tatt på seg ansvaret for å lede Eidsvoll og Hurdal Røde Kors videre. I den forbindelse tok vi en liten prat med Morten om hans tanker for det kommende året. 

Da vi møtte Morten for en tid tilbake satt han opptatt med forberedelser til de nye planene han skulle legge frem på årsmøte.  Det er mye tid og arbeid som må legges ned for å sette seg inn i alle oppgavene en lokalleder har. Heldigvis er tid noe Morten nå har mye av da han nylig gikk av med pensjon. Selv om han håper å kunne bruke pensjonisttilværelsen på trening, reise og litt jobb, regner han med at det vil gå med mye tid til Røde Kors fremover.

Morten ble en del av Røde Kors i 2010 da han ble spurt om å stille som nestleder for foreningen.  “-Jeg har 4 barn og har stilt opp for dem alle opp gjennom åra, selvfølgelig Ole Andreas også. Da han har vært aktivt medlem i Røde Kors i flere år, så tenkte jeg at; hvorfor skal jeg ikke bli med der når jeg har vært med på alt mulig annet opp gjennom åra?” Morten sa derfor ja til å stille til valg, og ta vervet for ett år dersom han var ønsket. Noe han var, og han ble etter årsmøtet i 2010 raskt satt inn som nestleder, og har sittet som det de siste 3 årene.

Det siste året har foreningen stått uten formell leder og Morten har derfor hatt det ansvaret i tillegg, noe han synes har fungert bra. Under styremøtet tidligere i vinter så han derfor an hvem som tok på seg hvilke verv, og når han så at alle andre stilte opp, bestemte han seg for å stille til valg som leder.  Så selv om han nå offisielt blir leder vil det ikke forandre noe på hva han gjør. “-Man står jo ansvarlig, det er det som er forskjellen, du står ansvarlig for alt som skjer og det er klart hvis folk gjør jobben sin så er ikke det noe problem, og det gjør dem, det er mange kjempeflinke folk som tar ansvar, tar tak og ordner opp.” Selve lederrollen er Morten veldig komfortabel med da han sitter på mye erfaring fra flere år i forskjellige leder-funksjoner innenfor jobben, men når det kommer til Røde Kors-delen av jobben, innrømmer han at det fortsatt er mye han ikke vet.  “-Jeg har med meg lokalforeningshåndboka på senga om kvelden, så jeg ligger å leser litt i den for å se hvordan du skal drive lokalforeningen”. Spesielt under forberedelsene til årsmøtet er det mye han har måtte søke opp og finne ut av, og han har lært litt og litt hver dag i det siste.

En annen forandring foreningen gjør etter årsmøte, er oppbyggingen av organisasjonen er. Tidligere lå alle undergruppene direkte under lokallederen og alle avgjørelser ble vurdert på styremøte. Ønsket nå er at avgjørelser kan tas på lavere nivå og at kun de sakene som angår hele foreningen blir tatt opp på styrenivå. For å løse dette deles det nå inn i to deler, «redning og beredskap» og omsorg, som da igjen har ansvaret for sine undergrupper. Dette vil forhåpentligvis gjøre det mer oversiktlig og lettere å håndtere hver enkelt sak innenfor hvert enkelt område. Det vil nok ikke føre til noe konkret forandring for de eksisterende medlemmene, selv om noen blir underlagt nye deler av foreningen. 

Det største forandringen er nok at Ung blir midlertidig lagt ned, og det vil bli lagt stort fokus på RØFF og rekruttering til denne delen. Valget om å gjøre denne forandringen var egentlig enkel. “-Vi kan ikke bruke tid, penger og krefter på noe som ikke fungerer”. Eidsvoll og Hurdal Ung har dessverre ikke fungert de siste årene da det har vært lave medlemstall.  Erstatningen Røff står for “Røde Kors friluftsliv og førstehjelp” og vil være et tilbud for ungdom mellom 13-17 år. Det vil også bli et nært samarbeid med Bark og håpet er at de to gruppene sammen kan løftes opp og fungere som et bra tilbud for alle barn og unge som ønsker å delta. “-Jeg tror at bare sitte å høre på teori er det mange som syns er kjedelig, men kan man kombinere dette med å være ute, dra på fisketur, sette opp lavvo, drive i skauen og ta det samtidig med førstehjelp, så tror jeg kanskje at vi får med oss flere som syns det er mere gøy”. Utenom dette kommer ikke foreningen til å starte noe nye prosjekter i år, men vil heller fokusere på å bygge opp og vedlikeholde det som allerede er i gang og kanskje følge opp medlemmer som ikke har fått den oppfølgingen de trenger.

Som de fleste frivillige organisasjoner er penger alltid et viktig tema og et av de områdene lederen må ta ansvar for. Det er nå satt opp et nytt budsjett for det kommende året, og Morten legger mye vekt på budsjettdisiplin da det er viktig for foreningen å bygge opp egenkapitalen sin. “-Vi har en egenkapital som er forholdsvis grei, men hvis vi får store utgifter så er den for liten, og i sånn beredskapssammenheng bør vi nok ha en god del mere penger på konto”.

Det foreninga tjener penger på nå er stort sett sanitetsvaktene hjelpekorpset tar. I tillegg til mer faste bidrag, som støtte fra kommunen, bingovirksomhet, grasrotandelen som sakte vokser, og selvsagt medlemskontingenten som utgjør en viktig inntekt. For hvert medlem foreningen har får lokalforeningen tilbake 75% av kontingenten fra Norges Røde Kors. “-Vi har en plan for dette året om å skaffe 50 nye medlemmer”. EHRK har pr dags dato 693 medlemmer. 

Ellers håper man på å få flere samarbeidspartnere som er villige til å gi støtte. Det har ved flere anledninger blitt søkt til gjensidigestiftelsen, men siden det ble gitt et bidrag fra dem for noen år tilbake, er det lite sannsynlig at foreningen får derifra igjen med det først. Det kan også søkes til Akershus Røde Kors (ARK) for bidrag til konkrete prosjekter, men siden ingen nye prosjekter startes i år er det ikke sikkert at noen av de nåværende prosjektene faller innenfor de kategoriene ARK deler ut til. Dette hadde derfor vært fint å få flere samarbeidspartnere fra næringslivet i Eidsvoll, men de er hardt presset fra alle kanter. IF gav sin støtte for en tid tilbake i form av noen Anne-dukker og det hjelper mye på budsjettet å slippe slike utgifter selv. Litt gaver dukker det jo opp iblant også fra folk som er takknemlige. “-Vi stilte blant annet opp da noen var savnet i Odal, og der fikk vi litt penger fra familien i etterkant som de synes vi fortjente”.

Det er flere måter å tjene mer penger på som for eksempel aktivt prøve å øke antall grasrotgivere. Det er også en mulighet å tjene litt ved å sortere flasker som kommer fra Gardermoen “-Vi kunne smelt på et par tre dugnader til for Ullensaker Røde Kors med flaskesortering, det er en god betalt jobb, men det er en grisete jobb. Jeg har vært der selv tre ganger men syns det er greit jeg”. Det har vært en del problemer med å skaffe folk til disse dugnadene noe som er dumt siden foreningen tjener over tolv tusen kroner på en slik kveld for bare noen timers jobb. Men kort varsel og lavt oppmøte har dessverre ført til få slike dugnader. Utleie av huset er også en ting det vil bli fokusert mer på i tiden fremover nå. Det er blitt utpekt en egen husansvarlig som forhåpentlig skal gjøre det enklere å holde styr på det. Elisabeth Bergersen har fått denne oppgaven med å gå gjennom og sørge for at alt er på stell i huset.

Utenom det å sitte som nestleder for foreningen syns Morten det er interessant å følge med på hva som skjer i de forskjellige delene av foreningen. Han har blant annet vært på Søndre samfunn ved et par anledninger og innledet vervemøtene før Ragnar Bergersen tar over og fortsetter. “-Jeg prøver jo å være med litt rundt omkring, men jeg har ikke vært overalt, har jo vært noen ganger oppe på huset når det har vært møter der”. Nå håper han å få mer tid fremover til å ta del i foreningens mange aktiviteter, så kanskje kommer vi som medlemmer til å få se mer av vår nye leder dette året. 

Ellers er Morten veldig fornøyd med foreningen som den er nå med mye flinke folk. “-Jeg syns jeg ser en driv, på alle sider egentlig, hvor det skjer ganske mye for tia”. Det som blir viktig i tiden fremover er å markedsføre foreningen mer, så lokalbefolkningen får vite hva vi holder på med. Ta en runde med pressen og prøve å få sette mer fokus på hele foreninga og ikke bare hjelpekorpset som er det de fleste ser. Omsorg og andre aktiviteter gjør en viktig jobb og spesielt besøkstjenesten trenger flere medlemmer, da det i dag er flere som ringer inn og ønsker besøksvenn, en hva foreningen kan tilby. Spesielt i den litt yngre aldersgruppen er det mange som tar kontakt, men vi har ingen frivillige i den aldersgruppen å sende ut. Dette vil jo også hjelpe på å nå målet som var satt med å skaffe 50 nye medlemmer.

Morten virker trygg på det kommende året og det blir spennende å se hvordan han håndterer de utfordringene han står ovenfor og hvordan han vil gå frem for å nå de målene han har satt. Men man skulle jo tro at en nybakt pensjonist skulle klare å klekke ut noen smarte planer mens han sitter på stranda i Gran Canaria og nyter livet.