Innkaller til årsmøte i Røde Kors

Styret innkaller medlemmene til årsmøte i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, mandag 13. februar 2017, på Nebbenes sørgående.

Klokken 1730 – fremmøte og registering.
Klokken 1800 – Leder åpner møtet. Årsmøtet avgjør om det skal være benkeforslag.

Sak 1.            Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2.            Valg av møteleder
                       Valg av to referenter
                       Valg av tellekomite
                       Valg av to til å undertegne protokollen
Sak 3.            Årsberetning 2016
Sak 4.            Regnskap 2016
Sak 5.            Budsjett 2017
Sak 6.            Handlingsplan 2017 –
Sak 7.            Innkommende saker
Sak 8.            Valg

Etter valget blir det servering og vil du ha det må du melde deg på til Mette Smeby, tlf. 952 33 975, innen 6. februar.

Vil du lese dokumenter på forhånd så trykker du her, ÅRSMØTE 2017, eller så finner du dem til høyre i menylinja på hjemmesida.

Spørsmål om årsmøtet kan rettes til lokalleder Para på 916 87 519.