Informasjonsmøte for Røde Kors interesserte

Møtet ble holdt på Røde Kors huset og ble ledet av Ragnar Bergersen. Aktivitetene i foreningen ble presentert for de fremmøtte.

Representanter fra avdelingene tok imot de fremmøtte med åpne armer og informerte om sine aktiviteter. Resultatet er tre nye aktive fordelt på besøkstjeneste og hjelpekorps.

Velkommen alle tre.