Informasjonsmøte for nye frivillige

Det kom syv interesserte til informasjonsmøtet som Røde Kors holdt på Røde Kors huset mandag kveld. De syv fikk et godt innblikk i de aktivitetene som Røde Kors driver med. Hver aktivitet presenterte seg først felles og så fikk den enkelte ha egne samtaler med aktivitetslederne hvor man la planer og gjorde avtaler.

Lokalleder Para som var ansvarlig for gjennomføringen av møtet var veldig godt fornøyd med fremmøtet.