Flyktningen som ble Røde Kors leder

Det var krigen på Sri Lanka som førte Para til Norge i 1991. Han kom til Tromsø og ble bosatt der. Han kunne ikke et ord norsk og all kommunikasjon foregikk på engelsk. For Para var ikke dette godt nok, han måtte lære seg norsk og bli integrert.

Tekst: Kim Ankersten
Foto: Akershus Røde Kors

Det var viktig å raskt komme i kontakt med nordmenn og lære språket slik at han kunne bli integrert og leve et normalt liv. Han meldte seg derfor inn i Tromsø karateklubb og der fikk han mange norske venner. De tok ham til seg og de første årene, mens han var alene, feiret han jul hjemme hos vennene. Han ble også med i kirken på julaften, selv om han egentlig ikke feirer jul slik vi nordmenn gjør det. – Mitt ønske om å bli fullt ut integrert i det norske samfunnet var så sterkt at jeg valgte å leve det «norske» livet, sier Para. Senere har han giftet seg og fått en sønn. Sønnen er godt integrert og for hans skyld startet de å feire jul på norsk vis og nå fortsetter de den tradisjonen.

God utdannelse

Para begynte med norskundervisning raskt etter at han kom til Tromsø i 1991. Da han mestret språket både skriftlig og muntlig tok han videregående før han søkte om plass på universitetet i Tromsø. Han startet studiet sitt der og  avsluttet ved universitetet i Sunderland i England. I 2003 var han ferdig utdannet som dataingeniør. Men Para hadde ikke glemt Norge og ferden fikk tilbake hit. Denne gangen bosatte han seg på Eidsvoll og fikk seg en jobb innen sikkerhet hos Avinor. Der jobber han fortsatt. Han er også snart ferdig med en mastergrad i ledelse.

Valgte Røde Kors fordi han vil gi noe tilbake

Fra krigen på Sri Lanka var Para godt kjent med det arbeidet Røde Kors gjør. Han ble også godt kjent med integreringsarbeidet som Røde Kors driver med da han  jobbet i helse- og sosialavdelingen i Tromsø kommune. – Det var først i 2004 at jeg valgte å melde meg inn i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, forteller Para, da ble min familie på Sri Lanka rammet av tsumanien. Jeg ville hjelpe de som trenger det, samt gi noe tilbake til samfunnet. 

Han kontaktet Røde Kors og ble kontaktet av daværende hjelpekorpsleder Roy Kvamme. – Jeg visste ikke at det var hjelpekorpset jeg hadde kontaktet, så på en måte ble det hjelpekorpset som valgte meg, sier han. Kvamme stilte opp og kjørte Para til medlemsmøter og han ble aktiv i foreningen. Det tok ikke lang tid før han fikk tilbud om kurs og ansvar. Det ble flere forskjellige roller i hjelpekorpset gjennom de neste årene. Han har fokusert spesielt på å undervise andre i livreddende førstehjelp og det har blitt utallige kurs på vegne av Røde Kors gjennom årene. Hvor mange vet han ikke, han har mistet oversikten. Para legger ikke skjul på at hans største interesse ligger i hjelpekorpset, men nå som han er leder har han lært masse om alt det andre Røde Kors gjør.

Flere innvandrere til Røde Kors

Det er mange innvandrere som er brukere av tilbudene som Røde Kors gir. – Men jeg mener at flere av disse burde bli aktive i Røde Kors og være med å utvikle tilbudene til enda flere innvandrere, sier Para, men da må vi bli flinkere til å informere dem om denne muligheten. Vi må se nærmere på ulike metoder for å motivere innvandrere til å bli med. – Jeg håper at min bakgrunn kan være et bidrag til å åpne noen dører her, sier Para.

Leder for Røde Kors

Et enstemmig årsmøte valgte Para til ny leder i 2014 . For første gang var en tidligere flyktning blitt valgt til leder av Eidsvoll og Hurdal Røde Kors. Han har ikke glemt årsaken til at han havnet i Norge, den gode mottakelsen han fikk, og hans ønske om å gi noe tilbake. Derfor er det med ydmykhet at han gjør jobben som leder og han bruker mye tid hver uke på denne rollen. Da han ble valgt fortalte han medlemmene at han hadde to klare mål som han ville jobbe for. Han ville styrke samarbeidet på tvers i organisasjonen og etablere/forsterke aktivitetene etter samfunnets behov. I dag kan han med rette si at foreningen er godt på vei. Migrasjon er opprettet med tilbud om leksehjelp, familieaktiviteter, flyktningeguider og ikke minst aktiviteter på asylmottakene. Samarbeidet på tvers i organisasjonen har også blitt veldig bra.

Nå nærmer det seg årsmøte igjen og Para går for to nye år som leder.