Røde Kors migrasjon

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Migrasjon tilbyr i dag tre aktiviteter.
Nedenfor kan du lese mer om vårt tilbud.

Familieaktiviteter

Til jul og påske arrangerer vi familieaktiviteter på Eidsvoll bibliotek for alle, men flyktningfamilier blir spesielt invitert. Ønsker du å være med som frivillig i ulike aktiviteter disse dagene, så meld din interesse! Vi vil ta deg med på fine og morsomme dager i biblioteket!

Vil du være frivillig, delta eller har spørsmål? Ta kontakt med oss.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors
Tlf: 476 50 476
E-post: post@eidsvollhurdalrodekors.no