Operativ leder i hjelpekorpset

Aleksander Langbakken, 21 år, er aktivt medlem i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors. Han har tatt på seg ansvaret for den operative delen av hjelpekorpset.
Tekst og foto: Kim Ankersten
Slik startet det
Veldig mange ungdommer kjenner ikke til Røde Kors før de ved en eller annen tilfeldighet blir kjent med foreningen. Slik var det også for Aleksander som hadde hørt om Røde Kors, men han var ikke interessert i å være med. Det skulle endre seg en tirsdagskveld i 2011 da han ble spurt av en kamerat om å være markør under en øvelse i hjelpekorpset. Kameraten skulle delta og ville ha med Aleksander. Han ble med og den kvelden fikk han se hvordan hjelpekorpset jobber og han ble kjent med kameratskapet som fantes der. Aleksander var frelst og allerede på det neste medlemsmøtet i hjelpekorpset møtte han opp og siden har han vært en av de aktive i foreningen.
Vil noe med tida i Røde Kors
Aleksander er tydelig på at han ikke er typen som bare er til stede, han vil noe med det han lærer i Røde Kors. Så etter bare noen år som aktivt medlem sto utfordringen plutselig foran ham, han ble spurt om å stille til valg som en av lederne i hjelpekorpset. Han svarte selvfølgelig ja til utfordringen og gikk til valgmøte med ikke så rent lite sommerfugler i magen. Han ble valgt og i dag er han operativ leder og en av de tre øverste lederne i hjelpekorpset. Han har ansvaret for den operative driften som innebærer ansvar for fem fagledere og ser du hjelpekorpset ute et sted, så vet du nå at Aleksander har noe med det å gjøre.
Bruker mye tid
Som leder bruker Aleksander mye tid på Røde Kors, noe han liker kjempegodt. Operativ leders viktigste oppgave er å sikre at hjelpekorpset er i beredskap 24/7 i tilfelle alarmen går, og den går ofte, sier han. Hjelpekorpset bistår blant annet politiet med å lete etter savnede personer og rykker ut med båt når noe skjer på Vorma eller Mjøsa. Tiden fra alarmen går til hjelpekorpsets medlemmer må være på vei er ofte kort avhengig av hva som har skjedd.

Picture

 
 

Picture

 
Viktig å motivere
Aleksander forteller at det ikke er noen enkel jobb å alltid skulle motivere andre mennesker til å yte sitt beste for Røde Kors. Noen ganger er det en skikkelig utfordring, særlig når det er mye å gjøre, men vi kommer alltid i mål sier han. Aleksander synes at gjengen i hjelpekorpset er positive og alle har det samme målet, nemlig å være tilstede for andre mennesker som trenger det. Som leder har han lært veldig mye om seg selv og hvordan man skal lede andre mennesker. Det nytter ikke å motivere medlemmene til å stille på dugnad hvis man ikke viser at man selv går inn for det, sier Aleksander.
Brenner for båttjenesten
Hjelpekorpset er aktivt på mange områder og på spørsmål om han kan nevne ett som han selv brenner for svarer han kjapt: båttjenesten i hjelpekorpset.
Den må styrkes betydelig, sier han, og peker på at en god tjeneste er avhengig av nok mannskaper. Vakttjenesten går rundt i dag men det hadde vært fint å hatt med flere sier han og oppfordrer hermed interesserte til å kontakte Røde Kors. Vi har båter og det meste av det utstyret vi trenger, men skulle gjerne vært flere som gikk vakter, sier Aleksander, og antar at 5-10 ekstra mannskaper ville vært til stor hjelp.
Dodge Charger
Aleksander har en drøm som han håper oppfylles snart. Han ønsker å kjøpe en Dodge Charger 69-modell for restaurering. Han liker nemlig å mekke på egen bil når han ikke er opptatt med Røde Kors eller ute med gode venner.
Denne artikkelen er åpen for kommentarer. Vi setter pris på om du kommenterer, men vi gjør oppmerksom på at useriøse kommentarer vil bli slettet.

Picture

Foto: Ole-Emil Brandvik

Picture

Bilde fra moparmuscle.dk.