Godt gjennomført valgmøte i hjelpekorpset

Kveldens valgmøte i hjelpekorpset med 16 fremmøtte og kun en uten stemmerett forløp helt greit. Medlemmene kom med sine innspill til både årsberetning, handlingsplan og budsjett slik at hjelpekorpsrådet kunne endre det før årsmøtet i EHRK den 13. februar.

Valg

Det var valg på både operativ leder (2 år), administrativ leder (2 år), rådsmedlem (1 år) og vara til rådsmedlem denne gangen. Valgkomiteen hadde ikke klart å finne noen kandidater til vara rådsmedlem, så deltakerne ble spurt om noen ville stille. Det var det ingen som ville og dermed er stillingen som vara rådsmedlem ubesatt for 2017.

Aleksander Langbakken ble enstemmig gjenvalgt som operativ leder og May Linn Finstad som ny administrativ leder. May Linn har fungert i stillingen siden i høst. Ole-Emil Brandvik ble gjenvalgt som rådsmedlem.

Aktivitetspriser

Korpsleder fortsetter tradisjonen med å dele ut aktivitetspriser og i år gikk de til Yrja Lien og Ole-Emil Brandvik.