Lærerikt foredrag om høyenergiskader

Nilsen holdt et lærerikt foredrag om høyenergiskader for nesten tredve engasjerte tilhørere fra hjelpekorpset og Øvre Romerike Brann og Redning.

Ved hjelp av engasjerende eksempler og videoer fra reelle eksempler gjennomgikk han mange sider av skadebehandlingen ved alvorlige hendelser. Men hvordan skal vi prioritere de skadde hvis vi er først på stedet?

Alle foto: Ole-Emil Brandvik
Alle foto: Ole-Emil Brandvik

Det er viktig å prioritere i riktig rekkefølge. – Thoraxskader er prioritet nummer en, mageskader nummer to, hodeskader nummer tre og ekstremiteter nummer fire, sa Nilsen til forsamlingen.

Nilsen brukte mye tid på ABC og primærundersøkelse samt det å forstå hvilke skader pasienten har.

Du finner presentasjonen hans her.

Det var en fornøyd gjeng som takket Thor Olav for at han tok turen til oss denne kvelden.