Jakter etter flere medlemmer

Hjelpekorpsrådet er i full gang med å legge planer for de neste årene. Et av målene er å rekruttere minst ti aktive medlemmer i året. Rådet har tro på at det lar seg gjøre.

Tekst og foto: Kim Ankersten

Det er et engasjert og idérikt hjelpekorpsråd som møtes for å diskutere fremtidsplanene for hjelpekorpset. Rådet er i full gang med å lage handlingsplan for neste år, men velger også å se lenger fram. Fem år minst.
Det er enighet om at det kan bli et tøft mål fordi alle vet at det ikke er så enkelt å skaffe nye medlemmer. Hvordan skal man formidle alt det positive ved å være medlem i Røde Kors?

MYE KURSING – UTROLIG MYE TILBAKE
Ett av ankepunktene som brukes av enkelte er at det har blitt veldig mye kursing før man blir godkjent. Rådet er opptatt av å finne ut hvordan dette inntrykket kan endres til noe positivt.
– Jeg tok alle kursene på tre måneder, sier May Linn Finstad, og jeg har lært utrolig mye og angrer ikke. Man må ikke kun se på hva som kreves av en, men også hva man får tilbake. Kunnskap om livreddende førstehjelp, mange nye venner og kurs som gjør seg godt på en karrierestige både privat og i jobb.
Dessuten er det viktig at befolkningen kan stole på at personer i Røde Kors uniform har en kompetanse som sikrer dem den hjelpen de trenger.

TRENGER FLERE I BÅTTJENESTEN
Det har vært en del fokus på utfordringene som båttjenesten opplever økonomisk. Men det er vel så viktig å være klar over at suksessen med båttjenesten også er avhengig av flere aktive medlemmer.
– Penger til driften skal vi nok klare å ordne, sier en optimistisk korpsleder Atle I. Kristiansen, men for å sikre en fremtidig tjeneste trenger vi også flere medlemmer. Rådet har så langt ingen konkrete planer for hvordan de skal rekruttere til båttjenesten, men dersom de klarer det generelle målet for hvert år, håper de at noen av dem vil engasjere seg i båttjenesten. I så fall vil det være en sterk gruppe om noen år.

MOTTAK AV NYE MEDLEMMER
Rådet mener at hjelpekorpset i dag har gode ordninger for å inkludere nye medlemmer i aktivitetene.
– Men vi kan bli mye bedre på dette, sier korpsleder Atle I. Kristiansen, og får støtte av de andre. I dag får alle som melder sin interesse for hjelpekorpset en hyggelig velkomstmail av korpsleder. Mailen informerer om hjelpekorpsets aktiviteter og inviterer til et første møte på Røde Kors huset. Det er få av de som har blitt mottatt på denne måten som har sluttet og rådet er enige om at det er måten å fortsette på.

MÅ BLI MER SYNLIGE
– Hjelpekorpset er ikke synlig nok i det daglige, sier Ole-Emil, og sikter til at det burde være Røde Kors uniformerte biler og mannskaper ute hver dag. Da vil Røde Kors bli en del av hverdagen og kanskje få flere til å bli interesserte.
Det blir en av de utfordringene som rådet skal diskutere i tiden fremover. Kan vi bli mer synlige?
Medlemsmøtene som hjelpekorpset holder hver tirsdag har variert og spennende program og det er også medvirkende til at få slutter i hjelpekorpset, mener rådet.
Rådet oppfordrer dessuten alle medlemmer og ikke-medlemmer til å kontakte dem med gode tips som de kan bruke i planleggingen av det fremtidige hjelpekorpset.

img_8088