Rådet innkaller til valgmøte i hjelpekorpset

Hjelpekorpsrådet innkaller hjelpekorpsets medlemmer til det årlige valgmøtet. Det er her medlemmene har sin mulighet til å bestemme hva det skal satses på det neste året.

Dato: 24.01.17
Kl. 19.00
Sted: Røde Kors huset

Saksliste:

  • Åpning
  • Gjennomgang av årsberetning 2016
  • Gjennomgang av handlingsplan 2017
  • Gjennomgang av budsjett 2017
  • Valg:

Møteleder velges på valgmøtet.

Vanlige valgregler gjelder, se VOVV.
Info om valg (inkl. om benkeforslag).
Valg av tellekomité, 3 personer.

Operativ leder: Aleksander Langbakken (tar gjenvalg)
Kandidat for 2 år: Aleksander Langbakken

Administrativ leder: May Linn Finstad (NY).
Kandidat for 2 år: May Linn Finstad
 

Rådsmedlem: Ole Emil Brandvik (tar gjenvalg).
Kandidat for 1 år: Ole Emil Brandvik

Medlem til felles valgkomité i EHRK:
Kandidat for 1 år: Erik Henriksen

  • Avslutning

Det vises til gjeldende lovverk for EHRK.

Vel møtt!

OBS: Det blir ikke delt ut valgmøtepapirer. Du må selv printe ut hvis du vil ha det.

Klikk HER for å komme til mer informasjon om valgmøte og årsmøte.

Med vennlig hilsen

Atle Iversen Kristiansen
Korpsleder

banner-valgmote-hjelpekorps