Gir brannvesenet større ansvar for vannredning

Norske brannvesen bør lovpålegges ansvar for redning i vann, foreslår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Dobbelt så mange omkommer av drukning som brann, og dykkerberedskapen er dårlig. Nå vurderes det om norsk brannvesen bør lovpålegges overflateredning i vann.

Les mer på NRK.no.