Forberedelser til Spark-VM

Hjelpekorpsets medlemsmøte 7. februar hadde forberedelser til spark-VM som tema.

Medlemmene som møtte fikk undervisning i blodtrykksmåling, blodsukkermåling og en gjennomgang av hvordan man bruker nødnett.

Det ble også trent på forskjellige caser som var relatert til hendelser vi kunne få i Hurdal under Spark-VM.

Totalt møtte det 13 medlemmer fra hjelpekorpset.