Foto: Geir Silvermann Bentstuen

Aspirantlaget som fikk mer poeng enn de erfarne

Aspirantlaget dro til konkurransen for å ha det moro og samlet like godt mer poeng enn de to lagene med erfarne hjelpekorpsmedlemmer. Hjelpekorpset er stolte over resultatet til aspirantlaget.

Akershus Røde Kors hadde ikke arrangert et DM (distriktsmesterskap) de siste 12 årene og da Hege hørte om konkurransen tente hun umiddelbart på ideen om å stille et aspirantlag. De andre svarte ja med en gang og aspirantlaget vi nå kjenner var et faktum.

Foto: Geir Silvermann Bentstuen
Foto: Geir Silvermann Bentstuen. Deltakerne på aspirantlaget, fra venstre: Martine Tennes, Celina Hjelmeng, Mikkel Christensen og Hege Isaksen

Nettopp fullført grunnutdanningen

Aspirantlaget besto av medlemmer som nettopp hadde fullført grunnutdanningen i hjelpekorpset. De var derfor veldig spente på hvordan dette ville gå. De ble kjent med hverandre under grunnutdanningen til hjelpekorpset hvor de tok alle grunnkursene sammen. På spørsmål om hvor mye de har trent i forkant av konkurransen, innrømmer de at det ble lite av det. – Alle kursene i grunnutdanningen ble på en måte vår trening, sier de, og legger til at flere av hjelpekorpsets medlemsmøter hadde program som var rettet mot konkurransen. De hadde absolutt en følelse av at de ikke var godt nok forberedt da de dro til konkurransen, men ble enige om å kaste seg ut i det og ha det moro.

Utpekt til lagleder

Mikkel ble litt skremt da han en uke før konkurransen fikk vite at det var han som skulle være lagleder. – Ja, det var jeg ikke forberedt på, sier han. De andre hadde funnet ut at det var ingen av dem som hadde erfaring med lagledelse, så de bestemte seg for at Mikkel måtte være det. Han tok utfordringen og bestemte seg for at ledelse måtte være å sørge for godt samarbeid og fordeling av oppgaver i laget. Evalueringen internt i laget etter konkurransen viste at de følte seg sammenspleiset, samarbeidet godt og utfylte hverandre.

Foto: Geir Silvermann Bentstuen
Foto: Geir Silvermann Bentstuen

Kjempeutfordrende konkurranse

Konkurransen startet fredag kveld med nattorientering, noe ingen av dem følte seg særlig gode i. Mikkel og Hege hadde likevel litt peiling på kart og kompass og ledet an i løypa mens de andre «hang på» som de selv sier. Etter nattorienteringen hadde de en følelse av at de hadde rotet det til selv om de hadde funnet alle postene innenfor tidsfristen. – Vi var ikke godt nok forberedt, sier Mikkel, noe de andre er helt enige i. De brukte 4 timer og 32 minutter og tok alle ti postene, noe ikke alle andre lag gjorde. – Jeg kjente melkesyra i bena allerede etter de første 100 meterne, ler Celina, og får høre fra de andre at hadde det ikke vært for stå på-humøret hennes hadde de ikke kommet gjennom løypa. Da det gjensto rundt 500 meter inn til mål ble de nesten tatt igjen av et annet lag. Da valgte de å løpe inn til mål for å komme før dem.

 

– du trenger ikke å være best og det er alltid rom for at alle kan være med.

Martine

Rundløype

Det var en trøtt gjeng som sto opp lørdag og gjorde seg klare til høydepunktet i konkurransen, nemlig rundløypa med førstehjelpsoppgaver og hjelpekorpsaktiviteter. Postene var spredd utover Jessheim sentrum. De grua seg veldig til dagens oppgaver, men var enige om at de er et aspirantlag og at de var der for å ha det moro og lære. Med det avklart bar det av gårde med frisk mot til postene.

Lagets oppfatning av lørdagens konkurranse er at det var spennende og varierende oppgaver som møtte dem på postene. De likte at de ble bedømt på lik linje med de andre lagene og at det ikke ble tatt hensyn til at de var aspiranter. Konkurransereglene for DM gjør at aspirantlagets poengsum ikke teller med i konkurransen.

Ved konkurransens slutt og oppgjørets time var kommet ble resultatet at aspirantlaget kom på en 5. plass, mens våre to erfarne lag kom på henholdsvis 7. og 8. plass.

Til slutt spør vi lagets medlemmer om de stiller opp i konkurransen også til neste år. Svaret er et enstemmig ja.


Dette er aspirantlaget:

Mikkel Christensen: 30 år, miljøvernkonsulent i forsvaret. Flyttet til Eidsvoll i 2014. Han kjente ingen i bygda da han flyttet hit og tenkte at beste måten å finne nye venner på ville være å bli med i en forening. Han valgte tilfeldigvis Røde Kors fordi han hadde gått tur forbi Jøndalsvangen og lurte på hvem som eide den.

Celina Hjelmeng: 32 år, sentralbordleder ved Romerike Taxi. Hun fant Røde Kors på Facebook og tok kontakt fordi hun ville bli besøksvenn. Hun kom på et informasjonsmøte på Røde Kors huset og der valgte hun i stedet å bli beredskapsvakt som så førte henne inn i hjelpekorpset.

Hege Isaksen: 37 år, hjemmesykepleien. Hun hadde en stund tenkt på å bli med uten at det ble noe av. Stig Bekken, aktivt medlem i hjelpekorpset, hadde mast på henne i flere år. Tidligere var hun med i Norsk Folkehjelp og savnet det fellesskapet hun opplevde der og ble derfor med hos oss nå.

Martine Tennes: 19, helsefagarbeider. Hun hadde en stund tenkt å begynne i Røde Kors, men det var først når Ole Emil Brandvik, et annet aktivt medlem i hjelpekorpset, fikk overtalt henne at hun ble med.