Jubileumskomité i full gang

Styret i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors har opprettet en jubileumskomité som skal planlegge og gjennomføre aktiviteter i løpet av 2017 som er relatert til foreningens 60-års jubileum.

Jubileumskomiteen består av Ragnar Bergersen, May Ida Aker, Aleksander Langbakken, Mette Smeby og Kim Ankersten. Alle har fått egne ansvarsområder. Komiteen er en hovedkomité, det vil si at det er bruk for mange flere etter hvert som arrangementene planlegges.

Så er du interessert i å bistå så kontakt en av dem og du får helt sikkert noe å gjøre!

Så langt planlegges det et hovedarrangement i oktober og flere mindre fra februar og utover. Detaljer om dette vil komme her på hjemmesida etter hvert.

NÅ LØNNER DET SEG Å ABONNERE PÅ NYHETSBREVET VÅRT!

Logo for jubileumsåret er klar og vil dukke opp på plakater, epost osv. Logoen er laget av Kim Ankersten og kan brukes fritt innen Røde Kors.