Hvem er Henry ?

Henry – førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn mellom 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp.

Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. Målet med dukken er å lære barn hva vi kan gjøre for å hjelpe Henry, hvem som skal hjelpe han og hvor vi ringer.

Innholdet i Henry-settet

Henry-settet inneholder en Henry-dukke, en liten førstehjelpssekk, et pedagogisk veiledningshefte, en minnepinne med musikk og en flipover med illustrasjoner av Henrys uhell. Disse kan brukes når voksne og barn drøfter hva som har skjedd med Henry. På denne måten kan personalet i barnehagen legge inn førstehjelp som en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. I tillegg er det lagt ved en pakke Henry-plaster produsert av Norgesplaster. Disse kan også kjøpes på apoteket.

Målsetningen med læringsopplegget

Målet vårt med Henry-prosjektet er å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos barna og å spre kunnskap om Røde Kors’ kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors
Tlf: 476 50 476
E-post: post@eidsvollhurdalrodekors.no