Samarbeid mellom NITO og Røde Kors: Ingeniører blir flyktningguider

Bli med på å gjøre integreringen enklere for flyktninger som kommer til Norge. NITO-medlemmer oppfordres nå til å bli flyktningguide.

– Det er viktig at flyktninger som ankommer Norge så fort som mulig får anledning til å bruke sin arbeidskapasitet og sin kompetanse i vårt samfunn og arbeidsliv. Det sier NITO-president Trond Markussen og viser til NITOs Kongress i 2015 der temaet også var på dagsorden.

– Lediggang er som kjent ikke særlig bra for noe. Vi er opptatt av at flyktninger skal kunne være en ressurs på det de har kompetanse på. Vi er kjent med at flere av våre medlemmer på ulike måter har engasjert seg i integrering av flyktninger. Vi er glad for nå å kunne inngå et samarbeid med Røde Kors som gjør at flere kan bidra.

Les mer hos NITO.