Røde Kors beredskapsvakt

Røde Kors Beredskapsvakt har som målsetting å kunne mobilisere frivillige til innsats for lokalmiljøet dersom en stor krise eller katastrofe inntreffer.

Dette er et lavterskeltilbud der en forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Ut over dette står man kun på en varslingsliste, og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er behov for innsats.

Frivillige i Røde Kors Beredskapsvakt vil årlig bli gitt opplæring i førstehjelp, beredskapsarbeid, psykisk støtte m.m. Med denne kompetansen vil Røde Kors Beredskapsvakt kunne tilby frivillige til innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.

Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil ha opplæring, være uniformert med vest, være ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

Oppgaver for beredskapsvakter

Det er situasjonen som inntreffer, dens innhold, omfang, sted, tid osv, som vil bestemme om, og når Røde Kors Beredskapsvakt blir tilkalt. Det betyr at noen ganger vil noen medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt bli kalt ut, fordi de har en spesiell kompetanse eller interesse innenfor et område som den aktuelle situasjonen krever, mens andre ganger kan alle bli kalt ut.

Ulike områder

  • Enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet)
  • Vakthold ved evakuerte områder
  • Vakthold for å varsle om utvikling i ras, flom, etc
  • Trafikkavvikling, bistå politiet med info og hjelp til trafikanter ved stenging av vei
  • Organisere transport av folk, utstyr, mat og drikke
  • Utføre transportoppdrag
  • Varsling og evakuering av boligområder og andre områder
  • Drive samleplasser, evakueringsplasser, midlertidige forlegninger, forpleining
  • Omsorg for berørte i en katastrofe

Hvorfor beredskapsvakt?

Vi har svært gode forutsetninger for å takle den akutte fasen av krise- og katastrofesituasjoner mange steder i Norge.
Utrykningsetatene, politiet, brannvesen, ambulanse og helsevesen er godt utdannet, godt trenet og godt utstyrt til å redde liv og lindre skade når krevende situasjoner inntreffer.

Det er når krise- eller katastrofesituasjonen blir svært langvarig, og omfanget så stort og krevende, at de normale innsatsstyrkene ikke lenger har kapasitet til å takle utfordringene på en tjenelig måte, at det blir viktig å mobilisere kvalifisert frivillighet, og det er da alarmen går hos Røde Kors Beredskapsvakt.

Beredskapsvakt drives av beredskapsutvalget.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med leder for beredskapsvakt

Stig Bekken
Tlf: 469 28 262
E-post: beredskapsvakt@eidsvollhurdalrodekors.no