Barnas Røde Kors

I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri.

Aktivitetene i BARK har et stort spenn og varierer etter hvor i landet man bor. Det er behovene til barna i hvert enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar er selv med på å påvirke hvilke aktiviteter de skal gjøre. Tilbudet er for barn mellom 6-13 år.

Mestring og lokal magi

I BARK legges det til rette for gode mestringsopplevelser. Barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. De fleste aktivitetene skjer de fleste utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.

BARK handler om å utnytte de ressursene som er tilgjengelig – og legge til rette for å lage lokal magi der man bor.

Krav til frivillige

  • Ha fylt 18 år.
  • Levere avgrenset politiattest.
  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring.
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med leder for Barnas Røde Kors

Hans Christoffersen
Tlf: 950 25 375
E-post: bark@eidsvollhurdalrodekors.no