Valgmøte 2020 – Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Hjelpekorpset har i kveld holdt valgmøte, der 17 stemmeberettigede møtte opp.

Disse ble valgt inn i nytt råd i hjelpekorpset:

  • Atle I. Kristiansen, korpsleder (valgt for 2 år)
  • May Linn Finstad, adminleder/nestleder (ikke på valg)
  • Ole-Emil Brandvik, Operativ leder (ikke på valg)
  • Yrja Lien, Rådsmedlem (valgt for 1 år)
  • Hege Isaksen, Rådsmedlem (valgt for 2 år)
  • Erik Henriksen, varamedlem (valgt for 2 år)

I tradisjonen tro, ble det også delt ut aktivitetspris til de tre medlemmene som har hatt flest tellende timer innenfor de tre største aktivitetene i 2019:

  • Christoffer Werner- deltatt på flest sanitetsvakter
  • Yrja Lien- deltatt på flest medlemsmøter
  • Martin Severin Fossum Wangberg- deltatt på flest aksjoner.

Ingen av de nyvalgte trer inn i sine roller før etter årsmøte.

Nytt råd for Hjelpekorpset 2020
Vinnere av aktivitetspris 2019