Nye verv på valg rett over nyåret

Valgkomiteen i Eidsvoll Hurdal Røde Kors har startet sitt arbeid med å finne kandidater til lokalforenings styret og til våre lokalråd.

I den anledning ber vi om innspill på kandidater. Husk at kandidater som foreslås må være forspurt, og sagt seg villig.

Lokalforenings styret

  • Nestleder – 2 år.
  • Styremedlem – 2 år.
  • Varamedlem – 2 år.

Lokalråd besøkstjenesten

  • Leder – 2 år.
  • Medlem – 2 år.
  • Varamedlem – 2 år.

Lokalråd Hjelpekorps

  • Korpsleder – 2 år.
  • Medlem – 1 år.
  • Medlem – 2 år.
  • Varamedlem – 2 år.

Frist for forslag er satt til 15 desember 2019.

Forslag sendes på e-post til:

 valgkomite@eidsvollhurdalrodekors.no