Distriktsårsmøtet 2019

I helgen holdt Akershus Røde Kors årsmøte på X-meetingpoint ved Hellerudsletta. Her var vi representert med 10 medlemmer fra Eidsvoll og Hurdal Røde Kors.

Under den tradisjonelle årsmøtemiddagen til Akershus Røde Kors fikk Kim Ankersten og Ragnar Bergersen fortjenestediplom med nål som takk for deres innsats i Akershus Røde Kors.