Migrasjon

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Migrasjon tilbyr i dag tre aktiviteter. Nedenfor kan du lese mer om vårt tilbud.

Flyktningsguide

Flyktningeguide

Osman og Frode. Foto: Tine Poppe

Ønsker du å komme i kontakt med en flyktning eller en flyktningfamilie du kan bistå i å integrere seg i lokalsamfunnet ved å for eksempel snakke norsk sammen, invitere på middag, hjelpe barna med å komme inn i fritidsaktiviteter, finne frem til butikker og tjenester de trenger, gå på kafé el.l, er det å være flyktningguide en fantastisk mulighet for deg.

Vil du være frivillig, delta eller har spørsmål? Ta kontakt med oss.

Familieaktiviteter

Familieaktiviteter
Til jul og påske arrangerer vi familieaktiviteter på Eidsvoll bibliotek for alle, men flyktningfamilier blir spesielt invitert. Ønsker du å være med som frivillig i ulike aktiviteter disse dagene, så meld din interesse! Vi vil ta deg med på fine og morsomme dager i biblioteket!

Vil du være frivillig, delta eller har spørsmål? Ta kontakt med oss.

Leksehjelp

Leksehjelp

Ønsker du å bistå flyktningbarn med å bli kjent med norsk barnelitteratur og norsklekser er det å være en leksehjelper i Røde Kors en ypperlig anledning til å hjelpe barn med en raskere integreringsprosess i norsk skole.

Trenger ditt barn leksehjelp, eller vil du bli leksehjelper? Ta kontakt med oss.