Hva gjør du om en person er bevisstløs? Undervisningsleder i Røde Kors Førstehjelp, Kerstin Leidal, demonstrerer stabilt sideleie. FOTO: RØDE KORS